شربت اپتایزر

شربت گیاهی اپتایزر کیندر حاوی عصاره گیاه شنبلیله، ویتامین B1، B12، آهن و ید و فاقد سیپروهپتادین است و اشتها را بهبود می‌دهد. 

شربت گیاهی اپتایزر کیندر حاوی عصاره گیاه شنبلیله، ویتامین B1، B12، آهن و ید و فاقد سیپروهپتادین است و اشتها را بهبود می‌دهد. 

پیمایش به بالا