kinder

اختلالات اضطرابی در دوران کودکی

اختلالات اضطرابی کوموربید (همایند) و بد رفتاری در دوران کودکی با نتایج نامطلوب در افراد مبتلا به اختلال دو قطبی در ارتباط هستند. از آنجایی که بد رفتاری در دوران کودکی با ایجاد اختلالات اضطرابی در این جمعیت در ارتباط است، لازم است ارزش پیشگویانه مرتبط با فاکتورهای ذکر شده تعیین شود.

در ۱۷۴ فرد بزرگسال دارای اختلال دو قطبی، بد رفتاری در دوران کودکی را با استفاده از پرسشنامه ترومای دوران کودکی، و اختلالات اضطربی دوران زندگی را با کمک مصاحبه کوتاه مؤسسه بین المللی نوروپزشکی مورد ارزیابی قرار دادیم. یک شاخص کلی از شدت اختلال دو قطبی به عنوان مجموعی از ۶ نماگر (بیکاری، علائم روانی، بیش از پنج اپیزود مانیا، بیش از پنج اپیزود افسردگی، اقدام به خودکشی، و بستری در بیمارستان) به وجود آوردیم. ارتباط بین بد رفتاری در دوران کودکی، تعداد اختلالات اضطرابی، و شاخص شدت کلی را با استفاده از رگرسیون لجستیک ترتیبی آزمایش و بررسی کردیم. نتایج: تعداد اختلالات اضطرابی دوران زندگی با شاخص شدت کلی (۴۳/۱OR= ، ۰۴/۰۱-۲/۱CI= ٪۹۵، ۰۴۷/۰ p=) در ارتباط بودند. این اختلال فقط زمانی تا حدودی کاهش پیدا می‌کرد که از نظر بد رفتاری در دوران کودکی کنترل می‌شد (۳۹/۱OR= ، ۰۰/۹۷-۲/۰CI= ٪۹۵، ۰۶۹/۰ p=). ارتباط بین بد رفتاری در دوران کودکی و شاخص شدت کلی از نظر آماری معنی دار نبود (۲۶/۱OR= ، ۷۴/۹۲-۱/۰CI= ٪۹۵، ۱۵۱/۰ p=). تحلیل‌های ثانویه نشان دادند که بد رفتاری در دوران کودکی با اقدام به خودکشی مرتبط است (۷۰/۱OR= ، ۵۱/۱۵-۲/۱CI= ٪۹۵، ۰۰۸/۰ p=) و اختلال وسواسی جبری با شاخص شدت کلی ارتباط دارد (۵۶/۹OR= ، ۴۷/۲۰-۴۱/۲CI= ٪۹۵، ۰۰۳/۰ p=). محدودیت‌ها: این مطالعه یک مطالعه مقطعی با نمونه‌ای به اندازه متوسط بود که برای یک برنامه متخصص به کار برده شد. نتیجه‌گیری: با وجود اینکه اختلالات اضطرابی کوموربید با شدت کلی اختلال دوقطبی در ارتباط هستند، ولی بد رفتاری در دوران کودکی مخصوصا با اقدام به خودکشی مرتبط است. پزشکان باید به طور منظم و سیستماتیک هر دو فاکتور را مورد ارزیابی قرار دهند. لازم است برای بهبود نتایج افراد مبتلا به اختلال دو قطبی دارای اختلالات اضطراب کوموربید و سابقه بد رفتاری در دوران کودکی مداخله شود.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عضویت در خبر نامه

برای عضویت کافیست ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تمامی حقوق این سایت برای شرکت کیندر محفوظ می باشد

طراحی و میزبانی توسط پارس پژوهان